Mohou být svatba a pohřeb „dva v jednom“?

Svatba a pohřeb. První událost je obvykle spojována s radostní, druhá je spjata se smutkem. Radost a zármutek vnímáme většinou jako dvě protikladné emoce. A přesto se autor textu, ke kterému se za chvíli dostaneme, pokouší oba tyto obřady – svatbu i pohřeb – popsat zároveň. Ale nepojednává přitom o nějaké konkrétní svatbě nebo nějakém […]