Odkud a kam?

V Bibli se tu a tam setkáme s otázkami, které klade Bůh člověku. Je to trochu nezvyklé, přiznejme si. Proč se Bůh na něco vůbec ptá? Důvodem přeci nemůže být to, že by se potřeboval něco dozvědět, případně získat nějaké informace, které neměl k dispozici. Tento nedostatek se ho, jako Stvořitele, zřejmě netýká. A přesto se ptá. Proč? […]