„Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.“

Čtvrtek 20.1.22   svátek má Ilona

iniciativa živá cihla

Život každého člověka se může podobat uměleckému dílu.
Iniciativa Živá cihla je startovní čárou k tomuto dobrodružství.

Prvním krokem může být setkání tváří v tvář, četba nebo podcast.

Naslouchání znamená otevřít se životu.

Chci poslouchat

Dnes se vrátím jiný

Tříkrálová meditace nad textem Matouš 2,1-12. Promluva z evangelického Kristova kostela v Ostravě 9. 1. 2022

Chci poslouchat

Je čas začít se zázraky

Promluva na Boží hod Vánoční z evangelického Kristova kostela v Ostravě (25. 12. 2021)

Chci poslouchat

Koledy z vedlejšího pokoje

Při tvorbě těchto stránek mě doprovázely koledy z vedlejšího pokoje, kde za klavír usedl Matyáš Volný. Poslechněte si jeho výběr.

Přemýšlení o životě z křesťanské perspektivy.

Chci číst

Jak oslavit svátek Tří králů?

Návod, jak oslavit svátek Tří králů – označení dveří symbolem K+M+B+2022

Chci číst

Odkud a kam?

Silvestrovská meditace, která zazněla v evangelickém Kristově kostele v Ostravě 31. 12. 2021.

Chci číst

Stejný vánoční příběh, ale jiní posluchači

Štědrovečerní meditace. Promluva z evangelického Kristova kostela v Ostravě 24. 12. 2021

o živé cihle

Objevte život tam, kde byste ho nehledali.

Podpořte nás

Život má nejvyšší cenu. Finanční podpora je vaším osobním příspěvkem k jeho rozkvětu.

Život plyne ze setkání.

09.01.2022
10:00
- 11:00

Pozvání k nedělní bohoslužbě

Bohoslužba u příležitosti svátku Zjevení Krista mudrcům
Ostrava, Husovo náměstí 4
-

Aktuální pozvání na bohoslužby

Závěr roku, jeho počátek a první neděle v roce - tři příležitosti, kdy můžeme být spolu!
Ostrava, Husovo náměstí 4

“Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.„