„Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.“

Pátek 29.9.23   svátek má Michal

Úvod Chci poslouchat

Chci poslouchat

Chci poslouchat

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Úvod Chci poslouchat

Chci poslouchat

Chci poslouchat

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Chci poslouchat

Evo, Evo, nebudu ti lhát… (I.)

První díl z cyklu Biblické ženy

Chci poslouchat

Překážky na cestě od dobra ke spáse

O falešném vyztužení vlastní identity

Chci poslouchat

Příbuzné nemáme jen doma, ale také v církvi

O dvou vztahových ohniscích: rodině a církvi

Chci poslouchat

Životní volby a danosti

Boží požehnání není důvodem k nečinnosti, naopak.

Chci poslouchat

Raději být s druhými než proti nim

Důsledky vyvolení vs favorizování

Chci poslouchat

Fungující Bůh v dysfunkčních rodinách (V. část)

Další díl z cyklu (ne)šťastné rodiny praotců.

Chci poslouchat

Mohu se pomstít, anebo… (IV. část)

Vedlejší postavy v Josefově příběhu.

Chci poslouchat

Životní výzvy a jejich načasování III. část

Josefovy životní etapy chronologicky seřazené

Chci poslouchat

Církev jako překladiště břemen? II. část série o Josefovi

Jak naložit s tím, co nás v životě tíží.

Chci poslouchat

Dědický proces praotce Jákoba

Duchovní testament, aneb na nehmotných statcích záleží!

Chci poslouchat

Co prozradí pohled na hory?

Nestárnoucí rady na cesty všeho druhu.

Chci poslouchat

Dnes káží vitrážová okna

Moudrost vitrážových oken

Chci poslouchat

Stáváme se podobni tomu, co (Kterého) uctíváme

O Trojici populárně a srozumitelně

Chci poslouchat

Kde vzít sílu k Desateru?

Svatodušní meditace o odvěkém dilematu etiky

Chci poslouchat

Slepota pravdy bez lásky

Kázání faráře Pavla Janáse

“Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.„