Dědický proces praotce Jákoba

Milí přátelé, první prázdninovou nedělí zahajujeme cyklus kázání věnovaný praotci Josefovi. Nezačneme ovšem od popisu jeho dětství, nýbrž skočíme hned na konec jeho životního příběhu a pokusíme se pletenec jeho životních osudů – obrazně řečeno – rozplétat od konce. Jelikož se jedná o vyprávění, které v samotné Bibli zaujímá celých 14. kapitol, rozdělíme si klíčová […]