Životní výzvy a jejich načasování III. část

Dnes již potřetí otevíráme poslední kapitoly knihy Genesis, které popisují příběhy praotce Josefa. V prvních dvou kázáních jsme sledovali procesy, jaké se rozběhly v souvislosti se smrtí Josefova otce Jákoba, který ve své závěti vyzýval k odpuštění a smíření. Dnes se zaměříme na další přelomové události Josefova života a přiřadíme si k nim věk. Mám za to, že […]