Kdy byly vyškrtnuty zmínky o reinkarnaci z Bible?

Rád si s lidmi povídám o víře, Bohu, Bibli. Někdy se nestačím divit, co nového se dovím. Posledně jsem byl konfrontován s informací, že v roce 553 po Kristu, na druhém konstantinopolském koncilu, bylo údajně odsouzeno učení církevního otce Origena (+253) o stěhování duší. A dále – papež a patriarchové prý vydali na tomto 5. ekumenickém koncilu příkaz, […]

Poušť na mapě naší duše

Každý z nás by mohl vyprávět o poušti. Nemyslím teď na geografické území, které lze najít na mapě. Mám na mysli krajinu, která se nachází v každém z nás. V této vnitřní poušti, objevujeme limity naší soběstačnosti, vlastní křehkost a zranitelnost. Tam se odehrávají naše nejvnitřnější zápasy. To jsou místa, ve kterých bloudíme, klopýtáme a ptáme se: […]