Jak oslavit svátek Tří králů?

Úvod: Dnes je svátek Tří králů. V Bibli se píše o mudrcích, kteří šli za hvězdou, označující místo narození Božího Syna, který se stal člověkem před 2022 lety. Možné výklady: Křesťanská tradice přiřadila mudrcům jména: Kašpar, Melichar a Baltazar. Počáteční písmena těchto jmen se píší nad vstupní dveře domu: K+M+B Označování dveří domu má svůj původ […]