„Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.“

Středa 6.7.22   svátek má Státní svátek , Mistr Jan Hus

Středa 6.7.22   svátek má Státní svátek , Mistr Jan Hus

Úvod Chci číst Jak oslavit svátek Tří králů?

Jak oslavit svátek Tří králů?

Jak oslavit svátek Tří králů?

Úvod:

Dnes je svátek Tří králů.

V Bibli se píše o mudrcích, kteří šli za hvězdou,

označující místo narození Božího Syna,

který se stal člověkem před 2022 lety.

Možné výklady:

Křesťanská tradice přiřadila mudrcům jména:

Kašpar, Melichar a Baltazar.

Počáteční písmena těchto jmen

se píší nad vstupní dveře domu: K+M+B

Označování dveří domu má svůj původ v Bibli.

Ve Starém zákoně se nachází příběh o vysvobození Izraelců z Egypta.

Dříve, než opustili Egypt, měli označit dveře svých domů.

Rodiny, jejichž dveře byly označeny, byly zachráněny (Exodus 12,7.13).

Označení dveří domu má ještě další význam.

Zkratka K+M+B se odvozuje od latinských slov:

Christus mansionem benedicat

Ať Kristus žehná (tomuto) domu!

Když napíšeme křídou nad dveře domu písmena K+M+B

pak tím vyjadřujeme přání,

aby se Ježíš stal každodenním hostem domu,

žehnal příchodům i odchodům,

rozhovorům, práci i odpočinku,

radosti i zármutku.

 Modlitba:

Navštiv, Bože, tento dům svou laskavou přítomností.

Požehnej darem své lásky všem,

kteří v něm žijí nebo jej navštíví.

Dej, ať tvou lásku prokazujeme sobě navzájem,

i všem, jejichž životů se dotýkáme.

Kéž rosteme v milosti, poznání a lásce.

Veď nás, potěšuj a posiluj,

daruj nám svůj pokoji, Ježíši Kriste,

nyní i navěky. Amen.

Požehnání:

Ať Kristus žehná vašemu domu

a zůstane s vámi po celý nový rok.

Závěr:

Písmena, napsaná křídou nad dveřmi,

jsou způsobem, jak slavit a prožít svátek Zjevení Páně.

Křída časem vybledne.

Důležité je, abychom nechali proniknout význam psaných symbolů do hlubin našich srdcí

a nechali je zazářit v našich slovech a činech.

 Modlitba před označením dveří:

Milující Bože, požehnej této křídě,

kterou smíme používat k prospěchu druhých.

 Dej zdraví, všem,

kteří tímto způsobem rozšiřují tvé požehnání

a chraň jejich duše.

 Toto vyprošujeme pro všechny,

kteří bydlí v takto označených domech,

i pro ty, kteří tento dům navštíví.

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Dále by se vám mohlo líbit...

Chci číst

Jde o víc než jen o zdvořilost

Kázání, které zaznělo v evangelickém Kristově kostele v Ostravě 3. 7. 2022

Chci číst

Moudrost tří zahrad

Velikonoční meditace. Promluva z evangelického Kristova kostela v Ostravě 17. 4. 2022

Chci číst

O darovaném životě a obětované lásce

Velkopáteční meditace. Promluva z evangelického Kristova kostela v Ostravě 15. 4. 2022

“Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.„