„Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.“

Neděle 16.6.24   svátek má Zbyněk

Úvod Chci číst Jak oslavit svátek Tří králů?

Jak oslavit svátek Tří králů?

Jak oslavit svátek Tří králů?

Úvod Chci číst Jak oslavit svátek Tří králů?

Jak oslavit svátek Tří králů?

Jak oslavit svátek Tří králů?

Úvod:

Dnes je svátek Tří králů.

V Bibli se píše o mudrcích, kteří šli za hvězdou,

označující místo narození Božího Syna,

který se stal člověkem před 2022 lety.

Možné výklady:

Křesťanská tradice přiřadila mudrcům jména:

Kašpar, Melichar a Baltazar.

Počáteční písmena těchto jmen

se píší nad vstupní dveře domu: K+M+B

Označování dveří domu má svůj původ v Bibli.

Ve Starém zákoně se nachází příběh o vysvobození Izraelců z Egypta.

Dříve, než opustili Egypt, měli označit dveře svých domů.

Rodiny, jejichž dveře byly označeny, byly zachráněny (Exodus 12,7.13).

Označení dveří domu má ještě další význam.

Zkratka K+M+B se odvozuje od latinských slov:

Christus mansionem benedicat

Ať Kristus žehná (tomuto) domu!

Když napíšeme křídou nad dveře domu písmena K+M+B

pak tím vyjadřujeme přání,

aby se Ježíš stal každodenním hostem domu,

žehnal příchodům i odchodům,

rozhovorům, práci i odpočinku,

radosti i zármutku.

 Modlitba:

Navštiv, Bože, tento dům svou laskavou přítomností.

Požehnej darem své lásky všem,

kteří v něm žijí nebo jej navštíví.

Dej, ať tvou lásku prokazujeme sobě navzájem,

i všem, jejichž životů se dotýkáme.

Kéž rosteme v milosti, poznání a lásce.

Veď nás, potěšuj a posiluj,

daruj nám svůj pokoji, Ježíši Kriste,

nyní i navěky. Amen.

Požehnání:

Ať Kristus žehná vašemu domu

a zůstane s vámi po celý nový rok.

Závěr:

Písmena, napsaná křídou nad dveřmi,

jsou způsobem, jak slavit a prožít svátek Zjevení Páně.

Křída časem vybledne.

Důležité je, abychom nechali proniknout význam psaných symbolů do hlubin našich srdcí

a nechali je zazářit v našich slovech a činech.

 Modlitba před označením dveří:

Milující Bože, požehnej této křídě,

kterou smíme používat k prospěchu druhých.

 Dej zdraví, všem,

kteří tímto způsobem rozšiřují tvé požehnání

a chraň jejich duše.

 Toto vyprošujeme pro všechny,

kteří bydlí v takto označených domech,

i pro ty, kteří tento dům navštíví.

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Dále by se vám mohlo líbit...

Chci číst

Věřím v Boha, ale nechodím do kostela 

O víře nevěřících.

Chci číst

Čí ruce drží kříž?

V lidských rukou je kříž použit k tomu, aby život zmařil. V Božích rukou je kříž nástrojem ke zmaření smrti.

Chci číst

Začátek školy je významnější než kterýkoli jiný

Obdarujme učitele už v září!

“Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.„