Na co jsem se chtěl vždy zeptat marnotratných synů a dcer?

Lukášovo evangelium 15,11-32 Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. 12  Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. 13  Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14 A když už všechno utratil, nastal v […]