Prosba, která nezůstane nevyslyšena

Zasahuje Bůh zázračným způsobem do lidského života a způsobuje v něm nevysvětlitelné změny? Závisí jeho intervence na tom, zda se o ni intenzivně modlíme? Je pravda, že když se o Boží intervenci nemodlíme, Bůh ji neuskuteční?  Mohou naše modlitby způsobit změnu v životě druhých lidí, i přesto, že oni si vůbec nejsou vědomi toho, že se někdo […]