Jde o víc než jen o zdvořilost

Jak nás, křesťany, vnímá naše okolí? V jednom výzkumu, který proběhl docela nedávno, byli nekřesťané dotázáni, která vlastnost jim v souvislosti s křesťany naskočí jako první. Víte, o jakou vlastnost se jednalo? Pocit nadřazenosti, projevující se sklonem k moralizování, poučování a odsuzování. Druhou vlastností, kterou u křesťanů jejich okolí nejčastěji detekuje, bylo pokrytectví. Křesťané prý jen mluví o vysokých […]