Oběť pod palbou kritiky

Evangelista Jan nás ve svém vyprávění zavede do Betanie, kde bydleli Ježíšovi přátelé – Marie, Marta a Lazar. Tyto postavy si zachovávají své charakteristické rysy, které známe z vyprávění evangelisty Lukáše (10. kapitola) – Marta je úslužná hospodyně, Marie vnímavá učednice a Lazar tichý společník. Jan 12 1 Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do […]