Bohoslužba všedního dne

Lidský život je členěn do časových úseků, které jsou dány významnými daty, událostmi, přechody. Naši předci měli za to, že v tomto období se vstřícné lidské slovo nějak snadněji zhmotňuje. To byl důvod, proč si v souvislosti s narozeninami, svátky, přelomem roku lidé v hojné míře vzájemně přáli, v církevním prostředí také žehnali. Kdybychom se zeptali, jaké přání má pro […]