„Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.“

Středa 6.7.22   svátek má Státní svátek , Mistr Jan Hus

Středa 6.7.22   svátek má Státní svátek , Mistr Jan Hus

Úvod Chci zažít Pojďte s námi diskutovat o lásce!

Pojďte s námi diskutovat o lásce!

Pojďte s námi diskutovat o lásce!

08.02.2022
08.02.2022
18:30
18:30
- 19:30
- 19:30

Tři výrazy pro tři druhy lásky 

EROS – láska žádostivá, vášnivě milující to, co nemá (zamilovanost)

FILIA – láska přátelská (radost z člověka, kterého milujeme)

AGAPÉ – láska vstřícná a přející vůči příteli i nepříteli

 • láska proniká celým lidským životem
 • láska je darem Ducha svatého
 • láska není ani pouze cit, ani pouze úkon vůle, ale spíše samostatná síla, která působí v srdci člověka a utváří všechny jeho vztahy: k bližnímu, k Bohu, k tvorstvu, k věcem života, k sobě samému

 

1. Korintským 13,4

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. (Ekumenický překlad)

Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje. (Bible 21)

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá. (Český liturgický překlad)

 

láska je trpělivá

= Bůh je váhavý k hněvu (Ex 34,6 a Numeri 14,18 = SHOVÍVAVÝ)

 • nejedná impulzivně, nedá se strhnout k urážkám
 • Boží trpělivost je úkon slitování se nad hříšníkem

 

= je velkodušná, má velké a široké srdce

 • široké srdce je opakem úzkoprsosti, umíněnosti
 • kdo má velké a široké srdce:
  • cítí se otevřený
  • proudí v něm život
  • nezafixuje se na negaci, ani na vlastní, ani na té, které se mu dostává u bližního

 

= neznamená to nechat se sebou zle zacházet, ale zároveň si nemyslet, že

 • vztahy by měly být ideální
 • lidé jsou dokonalí
 • vše se bude řídit podle nás

Láska s sebou nese vždycky hlubokým smysl pro soucítění, s nímž přijímáme druhého jako součást tohoto světa, a to i když se chová jinak, než jak bych si přál.

 

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost (Efezkým 4,31)

08.02.2022
18:30
- 19:30

Dále by se vás mohlo zajímat

24.06.2022
18:00
- 19:30

Přednáška: Neviditelné náboženství, dr. hab. J. Kajfosz

Dr. hab. Jan Kajfosz, inspirován dílem T. Luckmana „The Invisible Religion“, se bude zamýšlet nad rozdílem religiozit v předmoderních společnostech a religiozit současných, seznámí nás s obtížemi, které doprovází srovnávání náboženských životů jednotlivých lidí, pojedná o iluzornosti představy většinově ateistické české společnosti  
Ostrava, Husovo náměstí 4
12.06.2022
10:00
- 11:00

Bohoslužba – svátek Svaté Trojice

Bohoslužba s bohatým hudebním programem - varhany, housle a dva pěvecké sbory
evangelický Kristův kostel v Ostravě
-

Přednáška se bude konat v náhradním termínu

ZRUŠENO

“Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.„