Hřích popíraný, bagatelizovaný a vyznaný

5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. 7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev […]

V epicentru Boží lásky

Jméno a příjmení. Obojí nese mnohem více informací, než se může na první poslech zdát. Takové příjmení se podobá QR kódu, který by milovníci rodokmenů dokázali rozšifrovat a vyčíst z něj velké množství informací, které nám, nezorientovaným, zůstává skryté. V naší genealogii by pravděpodobně mohli narazit na úspěšné muže a ženy, ale také na ty, […]

Díry Ducha svatého

Milí konfirmandi, rodiče, kmotři, vážení hosté, drazí členové sboru, v prezentaci znalostí jsme se s konfirmandy dotkli interiéru kostela. Uvědomili jsme si, že jeho stavitelé velmi pečlivě promýšleli, kam umístit jednotlivé části, aby byl zdůrazněn jejich význam. Hovořili jsme o centrální pozici kříže, se dvěma postranními ohnisky: kazatelnou a křtitelnicí.   V souvislosti s dnešním svátkem – […]

Otazník mezi dvěma vykřičníky

Dnešní neděle je jako otazník mezi dvěma vykřičníky. Čtvrteční slavnost nanebevstoupení se nesla v duchu zvolání: Pán vstoupil na nebesa! Mottem příští neděle bude zvolání: Duch svatý sestoupil na apoštoly! Dnes se nacházíme přesně mezi těmito dvěma ohnisky. Ti z vás, kteří jste alespoň povrchně seznámeni s římskokatolickou tradicí, jste již možná někdy slyšeli slovo novéna. Toto […]

Chvála asymetrie vztahu Bůh-člověk

Bezpodmínečná láska. To je pro nás, lidi, nedosažitelný ideál. Prý takto dokáže milovat jen Bůh. Jak si ale potom máme vysvětlit, že v 15. kapitole Janova evangelia se to jen hemží podmínkami: naše modlitby budou vyslyšeny, jestliže zůstaneme v Kristu a zůstanou-li v nás jeho slova v Ježíšově lásce zůstaneme, jestliže budeme zachovávat jeho přikázání Ježíšovými přáteli budeme pouze […]

Radost a smutek na povel?

Děti jsou hravé. A jejich rozmary nevyzpytatelné. Někdy stačí málo a rozzářená tvář se promění v zakaboněnou. Zvláště tehdy, když se nehraje podle jejich not. Anebo když soupeř neustále mění pravidla, překresluje hrací pole, posouvá branky. To se pak nedá hrát, natož vyhrát. Ježíš u svých současníků shledal, že se jejich chování takové poťouchlé hře rozpustilých […]

Ježíše potřebujeme uprostřed hrnců a pánví

Janovo evangelium lokalizuje výskyt učedníků po Ježíšově vzkříšení do utajené, uzamčené místnosti. Ježíš v ní učedníky opakovaně navštívil, aby je ujistil o pokoji, vyzval k odpouštění, vybavil duchovními dary, a to vše proto, aby už déle nezůstávali v izolaci, ale vyšli do světa. Dnešní úryvek zachycuje učedníky, kteří na toto Ježíšovo vyslání zareagovali kladně. Potom […]

Věřím v Boha, ale nechodím do kostela 

Smysl života není daný, člověk jej musí objevit. Autorem těchto slov je rakouský psychoterapeut Viktor Frankl, který přežil věznění v koncentračním táboře. V těchto nelidských podmínkách vypozoroval, že nejtvrdšími životními zkouškami prošli ti, kteří žili pro něco smysluplného. Před Velikonocemi se mi dostala do rukou čtyř set stránková monografie, která zkoumá víru současných nevěřících. Víte, […]

Velikonoce: Boží modelové jednání

Velikonoční neděle je největším svátkem církevního roku. Právě ona dává smysl všem ostatním nedělím i celému křesťanskému životu. A přesto jsou velikonoční svátky pro nás i lidi z našeho okolí mnohem obtížněji pochopitelné než svátky vánoční. Čím to může být? Jako evangelíci neslavíme, na rozdíl od katolíků či pravoslavných, z Bílé soboty na velikonoční neděli vigilijní bohoslužbu […]

Čí ruce drží kříž?

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (Římanům 5,8)  Lidské ruce. Co všechno dokáží! Při setkání si potřeseme dlaněmi, když se rozcházíme, máváme na rozloučenou. Ruka hladí, drží hlavičku novorozeněte, přijímá hostii. Rukou můžeme přidržet druhému dveře, zvednout předmět, který upadl, podepřít někoho, kdo má […]

Hluboké nepochopení čeká na vysvětlení

Požádal jsem umělou inteligenci, aby mi vygenerovala několik příkladů nedorozumění a nepochopení mezi lidmi. Obdržel jsem následující příklady: Komunikace mezi partnery: Partner A si myslí, že jasně sdělil, co potřebuje od Partnera B, ale Partner B vyhodnotil jeho prosbu úplně jinak, což vedlo k rozepři a frustraci. Známí s různými kulturními pozadími: Dva lidé se […]

Enormní zájem o ovladač našeho života trvá

V době mého dětství patřila auta na ovládání k největším hitům mezi hračkami. Pamatuji se, že jsem měl policejního Wartburga, od kterého vedla šňůra k ovladači, který měl volant a tlačítka na světla a klakson. I přesto, že jsem musel za autem chodit, ten pocit, že ho ovládám, byl nezapomenutelný. Děti, které se narodily později než já, anebo […]

Bude spasen, nebude spasen…?

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)   Mnozí křesťané znají verš Jan 3,16 zpaměti, neboť neopakovatelným způsobem vypovídá o Boží lásce ke světu a příslibu věčného života. Ačkoli se v něm setkáváme s výstižným shrnutím základních pravd křesťanské víry, neměli […]

Izajášova postní sprcha

Obsah 58. kapitoly starozákonní knihy Izajáš je téměř totožný s obsahem úvodních kapitol. Jen s tím rozdílem, že mezi nimi uběhlo bezmála dvě stě let. Nejprve si řekněme, jaká byla situace, na kterou reaguje autor v úvodu. V polovině 8. století, tedy kolem r. 750 před Kristem, vystupuje prorok Izajáš s příkrou kritikou společnosti, kontaminované […]