Výšlap s přidanou hodnotou

Čas od času se rozhlížíme kolem sebe, a klademe si otázku, zda žijeme život, pro který jsme byli stvořeni? Zda nám něco neuniklo, zda jsme na něco nezapomněli, zda bychom neměli svůj život nějak vylepšit, jak by řekli mladí „heknout“. Neodbytnými se stávají otázky typu: neměl bych, mohl bych, bylo by dobré, nebylo by lepší? […]

Když nám onemocní dítě…

Věřit znamená spolehnout se na Boha navzdory tomu, že okolní svět je nejistý, cesta, kterou se mám vydat, neprošlapaná a budoucnost, která mě čeká, zahalena tajemstvím. Lano se může zdát pevným a bezpečným, jestliže nám slouží k uchycení nebo znehybnění převážených věcí. Ale jestliže má na něm viset dětská houpačka nebo nás má jistit při […]

Seznamte se s Bohem

Milí přátelé, dnešní nedělí jsme dosáhli velmi významného milníku v oslavě letošních Vánoc. Svátek Zjevení Krista Pána mudrcům jsme slavili v pátek a nyní již zbývají pouze tři neděle, které nás uvedou do období před-postního. Vaší pozornosti jistě neuniklo, že v období Vánoc se na bohoslužbách čtou texty z počátku evangelií. Ani dnešní text netvoří výjimku. Najdeme […]

Odkud a kam?

Ty jsi Bůh, který mne vidí! (1. Mojžíšova 16, 13)             Text, který jsem zvolil pro novoroční kázání, je zároveň biblickým heslem tohoto nového roku. Tato hesla jsou každoročně losována křesťany v německém Ochranově a následně rozšířena do církví po celém světě. Kdo je autorem slov, která se stala heslem pro letošní rok? Je to […]

Jesličky v nás

Zajímalo by mě, zda si pamatujete první adresu, na které jste v dětství bydleli? Rodiče ji obvykle vštěpují svým dětem, aby místo bydliště dobře znaly, kdyby se náhodou ztratily, ať jejich nálezci vědí, kam je mají vrátit. Mnoho věcí z dětství jsem zapomněl. Ovšem adresu, na které jsme bydleli, si pamatuji dodnes: Zápotockého 535. Pro ty […]

Jak se to může stát? Vždyť jsem jen…

O čem přemýšlíš, když jsi sám? Když čekáš na autobusové či tramvajové zastávce? Když se procházíš? Anebo když nemůžeš v noci spát? Kam tě tvé myšlenky nejčastěji zavedou? Jaký playlist přehrává jukebox, který máš v hlavě? Možná, že se nejčastěji zabýváš minulostí. Přemýšlíš o tom, co se stalo, co se nestalo, co se stát mohlo […]

Ochočit si Boha? Nemožné!

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou […]

Nikdy jsem si nepředstavoval, že by Bůh mohl přijít v této podobě

Ze všech lidí které znáte, určete jednoho člověka, u kterého si ani při největší míře fantazie nedokážete představit, že by se mohl stát Božím poslem – andělem. Máte? Potichu zašeptejte jeho či její jméno, a podržte si ho v paměti. Lukášovo evangelium 1. kapitola, 5-20 verš: Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, […]

Mohou být svatba a pohřeb „dva v jednom“?

Svatba a pohřeb. První událost je obvykle spojována s radostní, druhá je spjata se smutkem. Radost a zármutek vnímáme většinou jako dvě protikladné emoce. A přesto se autor textu, ke kterému se za chvíli dostaneme, pokouší oba tyto obřady – svatbu i pohřeb – popsat zároveň. Ale nepojednává přitom o nějaké konkrétní svatbě nebo nějakém […]

Reformátoři v Bibli, historii a kostelních lavicích

To, co slavíme v den památky reformace nejsou reformátoři, ani vznik nového útvaru s názvem evangelická církev. Slavíme Ducha svatého, který odpovídá na hlad po Božím slovu, který opakovaně a neúnavně zavlažuje vyprahlou zemi deštěm své milosti. Oslavujeme Ducha svatého, který v dějinách znovu a znovu křísil zmalátnělou církev, kterou lidé vědomě či nevědomě odťali od Božího slova, […]

Pohyb-strava-modlitba

Minulou neděli byly na oltáři a křtitelnici rozprostřeny ovoce letošní úrody. Dnes bychom je tam hledali marně. A přesto se domnívám, že také dnes můžeme v kostele nějaké ovoce najít. Nemám sice na mysli ovoce ze zahrad a sadů, ale hovořím o ovoci, které nechává Pán Bůh vyrůst v životě věřících lidí. Bible je nazývá […]

Toto že je vůle Boží?

Kdyby se někdo z vás sebevíc snažil, může povyrůst třeba jen o jediný centimetr? Když ani taková maličkost není ve vaší moci, proč se trápíte starostmi o to ostatní?  Ježíš v evangeliu říká, že není v naší moci, nejen způsobit, že povyrosteme o jeden jediný centimetr, ale ani prodloužit život o jediný den. A to není zdaleka […]