Kde vzít sílu k Desateru?

Končící se měsíc květen byl měsícem lásky, kvetoucích kaštanů, maturitních zkoušek, ale také fotografií. Skupinové fotografie jsou pořizovány ve školách, u příležitosti konfirmačních nebo svatebních obřadů, státnic nebo promocí. Kompozice fotografie prozradí o jejím autorovi mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. Pozorné oko si okamžitě všimne, jak jsou jednotliví aktéři rozmístěni, […]

Mateřské rysy Boha, božské rysy maminek

Stejně jako je Bůh jeden, je máma také jen jedna. Bůh o nás věděl ještě před naším narozením a věděly o nás i naše maminky. Nosily nás pod svým srdcem, jedly za nás, když sedaly za volant, zapínaly bezpečnostní pás nejen kvůli sobě, ale také kvůli nám. V den našich narozenin, o kterém si celá dlouhá […]

Natrvalo v Boží domácnosti

Rád bych vás dnes pozval k malé návštěvě. Nemusíte nikam chodit. Stačí když si ve své fantazii představíte, že stojíte před domem. Dveře jsou otevřené, můžete vstoupit dovnitř. A také to uděláte. V jednom z pokojů se svítí a vy se za tím světlem vydáte. Vejdete do pokoje, ve kterém se nachází stůl s mnoha židlemi. Na prostřeném stole […]

Velikonoční proměny

Psychologie, konkrétně behaviorální neurověda, hovoří o tom, že se u člověka v průběhu vývoje vypěstovaly dva druhy reakcí, které mu pomáhají přežít v nebezpečných situacích. Jsou jimi útok nebo útěk. Jestliže se jedinec ocitne v situaci, kdy je ohrožen, jeho tělo reaguje tím, že uvolní adrenalin a další hormony, což způsobuje zvýšení srdcového tepu, dýchání a […]

O prázdnotě, která naplňuje nadějí

Zkuste si představit, že jste našli práci, o které jste dlouhou dobu snili. Anebo, že zákrok, kterému jste se museli podrobit, dopadl dobře. Ozval se vám příbuzný, o kterém jste dlouho neslyšeli. Někdo z rodiny chystá svatbu. Známým se narodilo dítě. Vrátíte se domů a nemáte nikoho, s kým byste tuto radostnou zprávu sdíleli. To, co […]

Golgatská křižovatka

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy […]

Proč má smysl zachovávat a kultivovat předsíň církve?

Bývalý americký prezident Barack Obama – ať už hodnotíme jeho politickou kariéru jakkoli – ve svých knižně vydaných vzpomínkách popisuje situaci, v jaké se nachází člověk, který přejímá úřad. V jeho případě se jednalo o úřad prezidenta. 90 % úsilí musí vynaložit na uspořádání toho všeho, co mu přenechal jeho předchůdce, respektive jeho předchůdci. Teprve když se […]

Kolik stojí lidská svoboda?

Když se stane nějaká výjimečná událost, která se nás bytostně dotýká, avšak její načasování nás překvapilo či zastihlo nepřipravené, zpravidla se ji pokoušíme pochopit, hledáme informace, zkoumáme souvislosti, nahlížíme na ni z různých úhlů, snažíme se vypátrat příčiny, které k ní vedly, případně objevit logiku, která nám byla dosud skrytá. V podobné situaci se ocitli Ježíšovi nejbližší po […]

Ježíšovo ukřižování – politický proces nebo drama v Boží režii?

Završení Ježíšova života je v Novém zákoně nahlíženo ze dvou úhlů. Tím prvním je vzrůstající opozice náboženských autorit. Ty nejprve sporadicky, ale postupem času téměř programově usilovaly o odstranění nepohodlného učitele z Nazareta. Optika druhého úhlu pohledu byla dána starozákonními proroctvími, v nichž dominoval obraz trpícího služebníka, jak jej vylíčil prorok Izajáš, a dále motiv obětního beránka, […]

Oběť pod palbou kritiky

Evangelista Jan nás ve svém vyprávění zavede do Betanie, kde bydleli Ježíšovi přátelé – Marie, Marta a Lazar. Tyto postavy si zachovávají své charakteristické rysy, které známe z vyprávění evangelisty Lukáše (10. kapitola) – Marta je úslužná hospodyně, Marie vnímavá učednice a Lazar tichý společník. Jan 12 1 Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do […]

Jak pracuje Boží software?

Docela by mě zajímalo, jak u vás doma popisujete situaci, kdy se něco stane, ale nikdo neví, kdy se to stalo, proč se to stalo, a kdo to udělal? Například rozbitý šálek, převrhnutý květináč, ztracená nabíječka, světlo, které někdo nechal svítit. Už jako děti jsme tyto nevysvětlitelné události popisovali slovy: „to samo“. Před nějakým časem […]

Rozhovor se svědomím

Na začátku mi dovolte kratičký komentář k liturgickému období, ve kterém jsem se dnes ráno ocitli. V centru vánočního období byl příchod Božího Syna mezi nás. Postní období nás zve k promýšlení toho, jak uchopit spásu, která se k nám přiblížila na dotek. Jestliže jsme se od adventu až do minulé neděle soustředili na projevy moudrosti a moci vtěleného […]

Výšlap s přidanou hodnotou

Čas od času se rozhlížíme kolem sebe, a klademe si otázku, zda žijeme život, pro který jsme byli stvořeni? Zda nám něco neuniklo, zda jsme na něco nezapomněli, zda bychom neměli svůj život nějak vylepšit, jak by řekli mladí „heknout“. Neodbytnými se stávají otázky typu: neměl bych, mohl bych, bylo by dobré, nebylo by lepší? […]