„Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.“

Sobota 20.7.24   svátek má Ilja

Úvod Chci poslouchat Page 2

Chci poslouchat

Chci poslouchat

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Úvod Chci poslouchat Page 2

Chci poslouchat

Chci poslouchat

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Naslouchat znamená otevřít se životu.

Chci poslouchat

Anatomie pokušení

Ochrání nás uzamčený vchod do domu, když se zloděj ukrývá na toaletě?

Chci poslouchat

Duchovní životospráva

Motivační slovo před začátkem postu

Chci poslouchat

Jak se vyhnout kontaminaci vztahů?

Leviticus: popelka mezi starozákonními knihami

Chci poslouchat

Překročit práh, sledovat cestu

Výbava na postní cestu – revize

Chci poslouchat

Ženichovo vábení

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až přijde její Dárce

Chci poslouchat

Ježíš na svatební párty

O čem se v Apoštolském vyznání víry nedočtete?

Chci poslouchat

Co dělá beránka Božím?

Rozhovor o Ježíši s Janem Křtitelem a Janem evangelistou

Chci poslouchat

Bohoslužba všedního dne

Boží neuchopitelná blízkost nás vede do dalšího roku Páně

Chci poslouchat

Vánoční evangelium pro otrlé

Dítě v ohrožení draka

Chci poslouchat

Nuda o Vánocích?

Jaké je motto letošních Vánoc?

Chci poslouchat

Když se anděl rozpovídá o sexualitě

Evangelista Lukáš hledá odpovědi na stejné otázky jako my.

Chci poslouchat

Vytržení z těžkostí nebo vytržení z pasivity?

O domnělé protekci křesťanů.

Chci poslouchat

Už ano a ještě ne…

O adventních motivech v liturgii a životě

Chci poslouchat

Oddělit neznamená vyloučit

Věčný život a věčný oheň jsou nástroje Boží proměny, nikoli nutně po smrti.

Chci poslouchat

Bože, dělej, pohni si!

Předadventní meditace nad žalmem sedmdesátým. Promluva cca od 10. minuty.

“Přemýšlení o životě v překvapivých souvislostech.„